Na Zelený čtvrtek jsme slavili sederovou večeři. Na Velký pátek se k nám na křížovou cestu krajinou i na velkopáteční obřady přidala řada farníků z Boru. Pozdní večer pak někteří z nás strávili v kontemplaci ve stodole. Bílá sobota byla dnem očekávání, ve kterém fara zároveň žila přátelským setkáváním. Vzkříšení jsme slavili u velkého ohně na zahradě. Začínali jsme za tmy a prázdný hrob uviděli za svítání, za zpěvu ptáků a dovádění jehňat.

Ať vás provází radost a naděje vzkříšení celý rok!