Spolek Scholé vytváří dlouhodobý program kurzů, seminářů a setkání, které inspirují ke kontemplaci a pomáhají ji prakticky rozvíjet. Zároveň rekonstruuje objekt v blízkosti Českého lesa, ve kterém tyto aktivity najdou trvalé zázemí.

Kontemplace nabízí způsob, jak si být vědom svých základních motivačních sil a jak s nimi být více v kontaktu. Vede k takové (sebe)reflexi, která není určena jen aktuálními náladami, zájmy a vnějšími vlivy. Tak se kontemplace stává cestou k vnitřní svobodě a k jednání, které z ní vychází.

Kontemplace je způsob nazírání a poznání sebe sama i okolního světa prostřednictvím bdělé pozornosti. Jít cestou kontemplace znamená stávat se stále více člověkem:  vnitřně svobodným, pravdivým, přijatým i přijímajícím, odvážným, celistvým.  Vlastně jím už každý z nás jsme – jen si to zdaleka ne vždy uvědomujeme.Scholé vytváří podmínky pro rozvíjení a předávání praktických způsobů kontemplace.