Na konci března proběhl první letošní kurz kontemplace v Holostřevech.

Doprovázeli ho Jana F. a Gunther Eckelbauer.

Elva s Markétkou vařili a starali se o prostor.

Podle všeho to byl velmi požehnaný čas – účastníci svítili pokojem, tak se tímto dělíme o radost.

Premiéru prožily pokojíky ve škole, kde polovina frekventantů bydlela.

Sedělo se v sále fary – na fotce.