Od března 2023 se můžete jako účastníci kurzů kontemplace v Holostřevech těšit na ubytování v budově školy! Postupně budou přibývat další pokoje i zařízení v nich. Děkujeme všem, kteří tento pokrok umožnili.