Scholé tvoří několik dobrých duší. O nich pár vět níže:

Statutární zástupci spolku:

Elva Frouz

Coby trvalý jáhen se zabývám zejména osobním doprovázením v duchu kontemplace. Žiji s rodinou v otevřeném domě Komunity Noe na barokní faře v Holostřevech na Tachovsku, kde od roku 1998 pořádáme různé druhy setkání, kurzů a duchovních obnov, jejichž společným jmenovatelem je kultivace laskavé pozornosti. Jsem vděčný, že v těsném sousedství fary pomalu ožívá objekt bývalé školy, který se stane naším sesterským domem.

Karel Ježek

Jsem vědec a učitel. Na Lékařské fakultě v Plzni studuji mechanismy paměti v mozku. Po nedávném návratu z mnohaletého pobytu v zahraničí jsem hledal způsob, kterým v novém působišti lépe propojit světy exaktní vědy a duchovna. Projekt spolku Schólé tento cíl naplňuje a rozvíjí – chci se podílet na vybudování unikátního prostoru pro společné hledání souvislostí spirituality, vědy a umění.

Monika Šatavová

Žiji v Praze a od roku 1988 působím v různých občanských iniciativách v oblasti ochrany životního prostředí, lidských práv, hospicové péče i péče o veřejný a politický prostor. Profesionálně se věnuji ekonomickým, daňovým, právním, politickým a organizačním otázkám zejména ve sféře působení neziskových organizací a gastronomii. Zajímá mne umění a křesťanská duchovní praxe, meditace a kontemplace.

Jan Zemen

Dění v Holostřevech se účastním různou formou od roku 1999. S kontemplací jsem se setkal během studia v Praze pod vedením sestry Denisy Červenkové ve farnosti Nejsvětějšího Salvátora a později v klášteře v Kolíně i u Jana Šedivého. Roku 2021 jsem vstoupil do Komunity Noe a od roku 2023 jsem členem spolku Scholé. Holostřevy jsou pro mě darem přítomnosti ve smyslu následujícího citátu:

“Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That’s why it is called the present.” ― Alice Morse Earle

Scholé také tvořili:

Magdalena Ulipová

Čtyři roky jsem byla předsedkyní spolku (respektive tři roky to vedla Fictumová ;). Pod mou agendu spadalo na začátku skoro všechno, od svolávání schůzek až po natahování omítek. Naštěstí už se jednotlivých rolí ujali větší profíci a já mohu vědět, že dílo je v dobrých rukou. Mým úkolem v tom všem bylo dát čas a pozornost zasazení semínka, zalévání a (ne)trpělivé opečovávání, aby naše dílo vydalo první zelené lístečky. Přeju Scholé, aby její plody byly co nejsladší a přinášely radost!