Na konci dubna proběhl ve škole druhý kurz kontemplace vedený Jarkem Veselákem a Petrem Bauchnerem. S vděčností sdílíme slova jednoho z účastníků: “Tři dny tichá, mlčení, kontemplace na faře v Holostřevech. Milí hledači “pramene života “, to je místo pro vás.”