Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
(Áronské požehnání, Numeri 6, 24-26)

Srdečně zveme jménem komunity Noe na půlnoční bohoslužbu 24.12. do kostela sv. Mikuláše. Ať už osobně nebo v duchu, budeme tam spolu.