“Přenést duchovní zkušenost do knižního rozhovoru samozřejmě není úplně možné. Přesto věříme, že i prostřednictvím Janova osobního příběhu a otevřeného sdílení lze zahlédnout, jak kontemplace proměnila, proměňuje a dál vede jednoho konkrétního člověka.”

Elva Frouz a Denisa Červinková

Knihu můžete objednat v nakladatelství Cesta.