Kontemplace je způsob nazírání a poznání sebe sama i okolního světa prostřednictvím bdělé pozornosti. Jít cestou kontemplace znamená stávat se stále více člověkem:  vnitřně svobodným, pravdivým, přijatým i přijímajícím, odvážným, celistvým.  Vlastně jím už každý z nás jsme – jen si to zdaleka ne vždy uvědomujeme.

Scholé vytváří podmínky pro rozvíjení a předávání praktických způsobů kontemplace.