Karel s Radkou, Monika, Elva a Magda, kteří se na jaře roku 2018 rozhodli koupit budovu bývalé školy v Holostřevech a začít tím tak dobrodružnou společnou cestu.

Statutární zástupci spolku:

Jmenuji se Magdalena Fictumová, jsem studentka humanitních věd na Karlově Univerzitě v Praze a již několik let jezdím stále intenzivněji do Holostřev na zdejší barokní faru, kde sídlí Komunita Noe. Baví mě vytvářet podmínky pro životodárná setkání, a proto jsem připravena věnovat čas a úsilí tomu, aby se i do budovy bývalé školy vrátil život – chci pomoci opravit dům, který bude  připraven hostit kurzy kontemplace a zároveň přirozeně doplňovat celý areál Komunity.

Jmenuji se Elva Frouz a coby trvalý jáhen se zabývám zejména osobním doprovázením v duchu kontemplace. Žiji s rodinou v otevřeném domě Komunity Noe na barokní faře v Holostřevech na Tachovsku, kde od roku 1998 pořádáme různé druhy setkání, kurzů a duchovních obnov, jejichž společným jmenovatelem je kultivace laskavé pozornosti. Jsem vděčný, že v těsném sousedství fary pomalu ožívá objekt bývalé školy, který se stane naším sesterským domem.

Jmenuji se Karel Ježek, jsem vědec a učitel, a na Lékařské fakultě v Plzni studuji mechanismy paměti v mozku. Po nedávném návratu z mnohaletého pobytu v zahraničí jsem hledal způsob, kterým v novém působišti lépe propojit světy exaktní vědy a duchovna. Projekt spolku Schólé tento cíl naplňuje a rozvíjí – chci se podílet na vybudování unikátního prostoru pro společné hledání souvislostí spirituality, vědy a umění.

Jmenuji se Monika Šatavová, žiji v Praze a od roku 1988 působím v různých občanských iniciativách v oblasti ochrany životního prostředí, lidských práv, hospicové péče i péče o veřejný a politický prostor. Profesionálně se věnuji ekonomickým, daňovým, právním, politickým a organizačním otázkám zejména ve sféře působení neziskových organizací a gastronomii. Zajímá mne umění a křesťanská duchovní praxe, meditace a kontemplace.