O Holostokovém víkendu prošlo Scholé desítky návštěníků.

Zahájení: fanfára a krátký úvod, proč, kdo a co se bude dít a děje.

Ve čtyřech částech, čtyři různé způsoby a styly. V rámci víkendu se ve škole už i přespávalo a celkově bylo živo. Michal Žák, jeden z vystovatelů, udělal i několik komentovaných prohlídek a tak se mohli návštěvníci dozvědět něco o historii obrazů a motivaci jeho tvoření.

Výstava tak mohla již podruhé doprovodit festival Holostok. Na fotografie z celého víkendu se můžete podívat zde.

Díky vystavovatelům za jejich nezištné poskytnutí tvorby a podporu!