Vědomí je naší nejintimnější niternou zkušeností; přesto, máme-li jej jednoduše a výstižně popsat, kdykoli jindy tak spolehlivá slova selhávají.

Přestože vědecké zkoumání přináší o vědomí velké množství poznatků, pro velmi omezené možnosti objektivního experimentálního přístupu, zůstává jeho biologická podstata patrně největším enigmatem neurověd. Osou prvního příspěvku bude shrnutí stávajících vědeckých poznatků o vědomí.

Specifickým způsobem “zakoušení vědomí” je to, co je obvykle označováno jako prožitek kontemplace. Co míníme, když v této oblasti mluvíme o vyprázdnění vědomí, rozšíření vědomí, o nad-individuálním či dokonce nekonečném vědomí? Lze opravdu s vědomím pracovat, případně jak a prostřednictvím čeho? Rozvíjení těchto otázek bude věnován druhý příspěvek.

V třetí části pak bude věnován prostor otevřené diskuzi.

Karel Ježek je vědec zabývající se mechanizmy paměti v mozku na Lékařské fakultě v Plzni, Univerzita Karlova
Elva Frouz je římskokatolický duchovní, Plzeňská diecéze

Pořádá Scholé z.s. ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje

Vstupné 150 Kč